Služby pre firmy

Základnou myšlienkou dočasného pridelenia zamestnancov je využívanie flexibilnej sily podľa aktuálnej potreby. Pokiaľ potrebujete zamestnať určitý počet pracovníkov na časové obmedzenú dobu, alebo ste nútení flexibilne reagovať na objem výroby a na požiadavky zákazníkov a nechcete vyrábať tovar na sklad, je pre Vás táto služba jediným východiskom ako uspokojiť nároky trhu, výroby a produktivity práce.

Rovnako sa môže stať, že región v ktorom je umiestnená Vaša výroba už vyčerpal svoj potenciál vhodnej pracovnej sily, teda možnosť využitia dočasného pridelenia zamestnancov agentúry, ktorí sú z tejto oblasti.

Nemusíte sa obávať zvýšenej nemocnosti vlastných zamestnancov, alebo epidémie, pretože vďaka dočasnému prideleniu pracovníkov rýchle nahradíte.

Dočasné pridelenie pracovníkov treba chápať ako komplexné služby, vďaka ktorým sa zbavíte zdĺhavej procedúry inzercie, pohovorov, náboru a prepusteniu zamestnancov a bez obáv môžete svojim obchodným partnerom garantovať splnenie svojich záväzkov. Agentúra s vybranými uchádzačmi spíše bežné pracovné zmluvy, pridelí ich na prácu ku klientovi a potom z pozície zamestnavateľa vypláca dohodnutú odmenu za prácu. Agentúra sa taktiež o svojich zamestnancov v priebehu zákazky stará, zaisťuje ubytovanie a dopravu. Poverení pracovníci sa o zamestnancov starajú, komunikujú s nimi a pomáhajú riešiť každodenné problémy.

Využívanie služieb dočasného zamestnávania Vám celkovo ušetrí významné finančné sumy - pracovník je flexibilne k dispozícii vtedy, keď ho je treba.

Buďťe moderní aj v plánovaní potenciálu pracovných síl.

Zaistíme Vám pracovníkov pre rôzne pozície v:

- elektrotechnickom priemysle
- elektronickokm priemysle
- výrobe nábytku
- potravinárstve
- automobilovom priemysle a výrobe automobilových komponentov
- zvárač
- obrábač kovov
- lakovač
- auto - klampiar
- ďalšie podľa dohody

Dotazník pre firmy

Názov spoločnosti
Ulica a číslo
Mesto
PSČ
Kontaktná osoba
Funkcia
Telefón / mobil
E-mail
Špecifikujte požiadavky (nepovinné)

Odoslaním tohto dotazníka súhlasíte, aby údaje, ktoré ste vyplnili boli uložené v databáze spoločnosti My-Stav s.r.o.. Dáta budú považované za dôverné spadajú pod zákon o ochrane osobných údajov.
My-stav, s. r. o.
Kpt. Pavlíka 611/14
089 01 Svidník
Slovenská republika

IČO: 36453374
DIČ: SK2020002149

Kancelária:
Stropkovská 633/3
089 01 Svidník
Slovenská republika
E-mail: my-stav@mail.t-com.sk
Tel.: +421 54 7881320-1,2
Fax: +421 54 7881320
Mobil: +421 915 858858, + 421 907 908356

Spoločnosť je zapísaná:
Okresný Súd Prešov, Obchodný register v odd. sro, vložka č. 10974/P.

Licencia:
Zväčšiť Zväčšiť
© My-stav, s. r. o.