Úvod

Máte nedostatok pracovníkov ? Naša agentúra zamestnáva cca 120 pracovníkov a ďalších evidujeme ako uchádzačov, preto Vám pomôžeme riešiť tento problém. Na trhu existujeme od roku 1998.

- všetkým zákazníkom poskytujeme špecializované služby na vysokej úrovni
- nerozlišujeme malé a veľké, našim cieľom je úplná spokojnosť zákazníka
- naša starostlivosť, venovaná zákazníkom i zamestnancom nás odlišuje na trhu od konkurencie
- hlavnými bodmi našej stratégie je flexibilita, spoľahlivosť a profesionalita našich zamestnancov
- svojim zamestnancom sa vždy snažíme vytvoriť lepšie podmienky ako má konkurencia
- podnikáme vždy v rámci zákoknných predpisov Slovenskej Republiky, prípadne krajiny, ktorej sa naše podnikanie týka. Dodržujeme zákony a všetky ďalšie nariadenia, ktoré sa týkajú pracovno-právnej oblasti, podnikateľskej etiky, ochrany zdravia a bezpečnosti práce a taktiež ochrany životného prostredia.

Licencia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR:

My-Stav spol. s r.o. agentúra dočasného zamestnávania sa stala držiteľom licencie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky č. 1499/2005 - OSS zo dňa 17. 02. 2005 podľa zákona NR SR číslo 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako agentúra dočasného zamestnávania.

Referencie:

Siemens Elektromotory s.r.o.
Europe Concepcion Process Slovakuie, s.r.o. Bratislava
Rubena a.s. Hradec Králové
Unex a.s.
Vitkovice a.s.
Bastro a.s.
VSO dřevo s.r.o. Holubice
Hutne stavby a.s. Košice
Sibamac a.s. Trnava
Strabag a.s. Praha
Cz Kovos s.r.o. Moravská Ostrava
My-stav, s. r. o.
Kpt. Pavlíka 611/14
089 01 Svidník
Slovenská republika

IČO: 36453374
DIČ: SK2020002149

Kancelária:
Stropkovská 633/3
089 01 Svidník
Slovenská republika
E-mail: my-stav@mail.t-com.sk
Tel.: +421 54 7881320-1,2
Fax: +421 54 7881320
Mobil: +421 915 858858, + 421 907 908356

Spoločnosť je zapísaná:
Okresný Súd Prešov, Obchodný register v odd. sro, vložka č. 10974/P.

Licencia:
Zväčšiť Zväčšiť
© My-stav, s. r. o.